Aktualności

Zimowe warsztaty społecznych badaczy dziedzictwa Wielkiej Wojny


Zapraszamy społecznych badaczy dziedzictwa I wojny światowej do udziału w warsztatach, które odbędą się 7-8 grudnia 2019 r. w Białymstoku. W programie jest wyjazd studyjny (sobota, 7 grudnia) i spotkanie warsztatowe(8 grudnia niedziela), podczas którego uczestnicy wymienią się doświadczeniami związanymi z prowadzonymi przez siebie pracami. Przedyskutujemy także pomysł budowy portalu internetowego umożliwiającego upowszechnianie wyników społecznych badań nad dziedzictwem Wielkiej Wojny. Szczegółowy program spotkania podamy w połowie listopada.

Zapraszamy uczestników, którzy będą chcieli podzielić się swoimi doświadczeniami i efektami prac w formie krótkich, 10-15 minutowych prezentacji. Mogą to być podsumowania dotychczasowych badań, relacje w prac będących w toku lub pomysły na przyszłość, które chcielibyście przedyskutować w szerszym gronie.

Zgłoszenia uczestnictwa zawierające dane uczestnika oraz proponowany temat prezentacji prosimy nadsyłać na: obeswbialystok@gmail.com najpóźniej do 10 listopada 2019 r. Uczestnikom gwarantujemy dwa noclegi i wyżywienie. Liczba miejsc jest ograniczona i z tego powodu organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru wystąpień.

Spotkanie finansowane jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

strona.jpg


4 lata temu