Wydawnictwo
Okładka

Małgorzata Karczewska, Maciej Karczewski, Jacek Czaplicki

Kierzek i Zawady. Cmentarze z czasów I wojny światowej w Puszczy Kurpiowskiej

ISBN 978-83-966786-1-4 Białystok, 2023

Okładka   PDF
Okładka

Małgorzata Karczewska

Groby i cmentarze I wojny światowej w powiecie giżyckim

ISBN 978-83-942895-9-1 Białystok, 2022

Okładka  
Okładka

Praca zbiorowa

Kompleksowa Ekspedycja Jaćwieska. Fenomen wielodyscyplinarnych badań nad Jaćwieżą

ISBN 978-83-958357-5-9 Białystok-Olsztyn, 2021

Okładka   PDF
Okładka

red. M. Karczewska

Dziedzictwo I wojny światowej po stuleciu. Stan badań i ochrony

ISBN 978-83-958357-1-1 Białystok, 2020

Okładka   PDF
Okładka

red. M. Karczewska

Cmentarze i pomniki I wojny światowej po stuleciu. Stan badań i ochrony

ISBN 978-83-950711-4-0 Białystok, 2019

Okładka   PDF
Okładka

red. Małgorzata Karczewska

Cmentarze wojenne I wojny światowej po stuleciu. Stan badań i ochrony

ISBN 978-83-950711-2-6 Białystok, 2018

Okładka   PDF
Okładka

Małgorzata Karczewska, Maciej Karczewski

Miejsca pamięci czynu niepodległościowego na północno-wschodnim Mazowszu

ISBN 978-83-950711-5-7 Białystok, 2019

Okładka   PDF
Okładka

red. M. Karczewski

Pamięć o Niepodległej na północno-wschodnim Mazowszu

ISBN 978-83-950711-6-4 Białystok, 2019

Okładka   PDF
Okładka

Maciej Karczewski

Muzeum w mieście Lötzen. Historia i zbiory 1916-1944

ISBN 978-83-942895-6-0 Białystok, 2017

Okładka   PDF
Okładka

Małgorzata Karczewska

Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej… Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim

ISBN 978-83-942895-4-6 Białystok, 2017

Okładka   PDF
Okładka

Małgorzata Karczewska i in.

Archeologia Białegostoku

ISBN 978-83-942895-1-5 Białystok, 2015

Okładka   PDF
Okładka

Małgorzata Karczewska, Maciej Karczewski

Pro Patria. Miejsca pamięci I wojny światowej na przedpolu Twierdzy Osowiec

ISBN 978-83-942895-0-8 Białystok, 2015

Okładka   PDF
Okładka

Paweł Przepióra

Subatlantyckie przemiany zlewni Kamionki na Wyżynie Kieleckiej

ISBN 978-83-958357-2-8 Biąłystok-Kielce, 2021

Okładka   PDF
Okładka

Antoni Mironowicz

Przywileje i nadania Cerkwi i możnym ruskim w Wielkim Księstwie Litewskim. Część III. Lata panowania Zygmunta Augusta

ISBN 978-83-950711-7-1 Białystok, 2020

Okładka   PDF
Okładka

Red. M. Karczewska i in.

Archeologia obszarów leśnych

ISBN 978-83-942895-8-4 Białystok, 2018

Okładka   PDF
Okładka

Marlena Brzozowska i in.

Nasze-obce-wspólne dziedzictwo kulturowe

ISBN 978-83-942895-3-9 Białystok, 2016

Okładka   PDF
Okładka

red. Krzysztof Filipow

Forum Numizmatyczne. Studia i materiały nr 3

ISBN 978-83-950711-0-2 Białystok, 2019

Okładka   PDF
Okładka

red. Krzysztof Filipow

Forum Numizmatyczne. Studia i materiały nr 2

ISBN 978-83-950711-0-2 Białystok, 2018

Okładka   PDF
Okładka

red. Krzysztof Filipow

Forum Numizmatyczne. Pieniądz i mennice.

ISBN 978-83-942895-2-2 Białystok, 2016

Okładka   PDF
Okładka

Małgorzata Karczewska, Maciej Karczewski

Cmentarz wielowyznaniowy na wzgórzu św. Marii Magdaleny w Białymstoku. Historia miejsca

ISBN 0000000000 Białystok - Poznań, 2

 
Okładka

red. M. Karczewska, M. Karczewski

Cmentarz ewangelicki przy ulicy Młynowej w Białymstoku. Tom II. Pamięć miejsca

ISBN 0000000000 Białystok - Poznań, 2013

Okładka   PDF
Okładka

Małgorzata Karczewska, Maciej Karczewski

Cmentarz ewangelicki przy ulicy Młynowej w Białymstoku. Tom I. Historia miejsca

ISBN 0000000000 Białystok - Poznań, 2013

Okładka   PDF

Kontakt

dr Małgorzata Karczewska

Wydawnictwo Ośrodka Badań Europy Środkowo-Wschodniej

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1/117, 15-420 Białystok